[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h1><span style=\"color: #000000;\"><strong>Els teus assessors immobiliaris de confian&ccedil;a.<\/strong><\/span><\/h1>\r\n<h5>A Fincas JJP, oferim serveis d'intermediaci&oacute; immobili&agrave;ria, tant compravenda com lloguer i gesti&oacute; de&nbsp;<strong>patrimonis, amb proximitat, transpar&egrave;ncia, efic&agrave;cia i alta profesionalitat.<\/strong><\/h5>\r\n<h2><strong>Negoci Familiar amb Tracte molt Personalitzat<\/strong><\/h2>\r\n<p>Tractem als clients com amics, per aix&ograve; ens ocupem de les seves propietats como si&nbsp; fossin pr&ograve;pies, amb la nostra m&agrave;xima dedicaci&oacute; i afecte. Un &uacute;nic interlocutor per a tots els &agrave;mbits: lloguer, compravenda, reformes,&nbsp;relocation, administraci&oacute;...<\/p>\r\n<p><strong><img style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"http:\/\/www.fincasjjp.es.\/images\/upload\/foto%20equipo%20fincas%20jjp.jpg?1612971763541\" alt=\"foto equipo fincas jjp\" width=\"815\" height=\"691\" \/><\/strong><\/p>\r\n<p style=\"text-align: justify;\">Sabem que la cerca de la nostra llar es una de les decisions m&eacute;s importants de la nostra vida, per aix&ograve; tractem d'empatitzar amb el nostre client i con&egrave;ixer amb detall les seves necessitats, gustos i prefer&egrave;ncies, per ajudar-los a trobar la casa dels seus somnis, acompanyant-los sempre durant tot el proc&eacute;s de compra o lloguer.<\/p>\r\n<p class=\"textnormal mobile-undersized-upper\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"mobile-undersized-upper\">Un altre tret diferenciador es que formem part d'Apialia Zona Alta, una agrupaci&oacute; comercial immobili&agrave;ria formada per 20 ag&egrave;ncies immobili&agrave;rias de refer&egrave;ncia de zona alta i 300 ag&egrave;ncies a tot Catalunya, que treballen junt amb nosaltres per a la millor comercialitzaci&oacute; del seu immoble. L'esfor&ccedil; e inversi&oacute; entre tots els membres, multiplicar&aacute; exponencialmente les opcions de venda de la seva propietat, i accelerar&agrave; la cerca efectiva de la seva nova llar.<\/span><\/p>\r\n<p class=\"textnormal mobile-undersized-upper\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"mobile-undersized-upper\">M&Eacute;S INFORMACI&Oacute; SOBRE <a href=\"es\/seccion\/serveis\">ELS NOSTRES SERVEIS.<\/a><\/span><\/p>\r\n<p class=\"textnormal mobile-undersized-upper\" style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Els teus assessors immobiliaris de confiança.

A Fincas JJP, oferim serveis d'intermediació immobiliària, tant compravenda com lloguer i gestió de patrimonis, amb proximitat, transparència, eficàcia i alta profesionalitat.

Negoci Familiar amb Tracte molt Personalitzat

Tractem als clients com amics, per això ens ocupem de les seves propietats como si  fossin pròpies, amb la nostra màxima dedicació i afecte. Un únic interlocutor per a tots els àmbits: lloguer, compravenda, reformes, relocation, administració...

foto equipo fincas jjp

Sabem que la cerca de la nostra llar es una de les decisions més importants de la nostra vida, per això tractem d'empatitzar amb el nostre client i conèixer amb detall les seves necessitats, gustos i preferències, per ajudar-los a trobar la casa dels seus somnis, acompanyant-los sempre durant tot el procés de compra o lloguer.

Un altre tret diferenciador es que formem part d'Apialia Zona Alta, una agrupació comercial immobiliària formada per 20 agències immobiliàrias de referència de zona alta i 300 agències a tot Catalunya, que treballen junt amb nosaltres per a la millor comercialització del seu immoble. L'esforç e inversió entre tots els membres, multiplicará exponencialmente les opcions de venda de la seva propietat, i accelerarà la cerca efectiva de la seva nova llar.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS.

 


Cargando datos. Un momento, por favor...